Brand Name

Levde verdier

Vi ønsker ikke at våre levde verdier skal artikuleres og oppleves som svulstige, ei heller ikke formulere våre verdier som generisk egnet for trykk. Vi skriver om vårt syn på ønsket kultur og levde verdier fordi det er styrende for hvem vi ønsker å jobbe sammen med, og hvordan vi ønsker å være.

Det aller viktigste for Nansen & Co og våre selskaper er de rette menneskene.

Vi lykkes når vi rekrutterer, utvikler og beholder personer som bringer oss lengre på grunn av personlighet og profesjonalitet. Med dette som grunnleggende tilnærming for å lykkes, tror vi at vi er en gøy, stimulerende, samhandlende og suksessfull arbeidsplass.

 

Hos oss verdsettes integritet, frihet og ansvar, nysgjerrighet og effektivitet særlig høyt.

Se neste side for mer om hva vi legger i verdiene våre.

Integritet og ærlighet

 • Vi søker det som er best for selskapet og de vi jobber med;
 • vi er kjent for å være «brutalt» ærlige, først og fremst mot oss selv, men også de rundt oss – på rett vis;
 • vi behandler folk med respekt.
 

Frihet og ansvar

 • Ansvar: Vi plukker opp søpla og rydder etter oss selv og hverandre. Vi tar oppgavene til en syk kollega. Vi tar de tøffe og vanskelige samtalene med en gang. Ingen jobb er for liten, ingen jobber for stor.
 • Frihet: Vi «gjør det vi vil, når vi vil», så lenge vi gjør det vi mener er rett for selskapet. I Nansen & Co er vi resultatorienterte, og ikke prosessorienterte. Vi bryr oss ikke om hvor mange timer vi jobber, vi bryr oss om det vi skaper.
 

Nysgjerrighet for personlig og profesjonell utvikling

 • Vi må stå opp hver dag med holdningen: “Hvordan kan vi i dag bidra til at vi løser problemer på en enda bedre måte?”;
 • vi må være ydmyke, uselviske og ikke stolte;
 • vi må ikke være glad å lese, men vi må være glad i å søke råd hos de som kan mer enn oss om noe som er viktig for oss og selskapet.
 

Effektivitet

 • Vi må være produktive, men først og fremst effektive: Gjør mest mulig de rette tingene;
 • vi er problemløsningsorienterte, og anerkjenner at det er smart å bruke tid på å forstå et problem før vi løsningsorienterer;
 • vi forstår når du det er rasjonelt å fatte beslutninger på egenhånd, og når vi skal søker råd.